Sari la conținut

Acord si conditii de utilizare

Acord si conditii de utilizare

Acord si conditii de utilizare a platformei online HELPNHOME.

Termeni de utilizare:

Acești Termeni și condiții constituie un acord obligatoriu din punct de vedere juridic între dumneavoastră și SC HELPNHOME SRL (Platforma online Helpnhome)) Inregistrat la registrul comertului sub nr. J40/159277/2017,CUI 38177256 cu adresa in Bucuresti,Sect. 6,Splaiul Independentei Nr 273,Corp 3,Et 3.   care reglementează utilizarea Platformei online Helpnhome. Utilizarea tuturor datelor cu caracter personal pe care le trimiteți la Platforma online Helpnhome sau pe care le colectăm despre dumneavoastră este guvernată de Politica noastră globală de confidențialitate („Politica de confidențialitate”). O copie a Politicii noastre de confidențialitate este disponibilă ”aici”. Confirmați că, utilizând platforma  online Helpnhome, ați revizuit Politica de confidențialitate. Consimțământul dumneavoastră la înregistrarea și utilizarea continuă a Platformei online Helpnhome constituie acceptarea și acordul dumneavoastră pentru toți termenii și condițiile din acești Termeni și condiții globale, Politica de confidențialitate și orice modificări și completări viitoare la prezentul Acord (astfel sunt definite mai jos), pe carele putem publica din când în când. Dacă orice modificări viitoare ale prezentului Acord sunt inacceptabile pentru dumneavoastra sau vă determină să nu mai fie în conformitate cu prezentul Acord, trebuie să dezactivați contul dvs., și imediat sa opriti utilizarea  Platformei online Helpnhome. Politica de confidențialitate este încorporata prin referință în acești Termeni și condiții și în formularul împreună și sunt denumite în continuare „Acordul”.

DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD SĂ RESPECTAȚI ACEST ACORD ȘI  TERMENII ACESTUIA, NU PUTEȚI UTILIZA SAU ACCESA PLATFORMA ONLINE HELPNHOME.

PRIN RECUNOAȘTEREA CONDIȚIILOR DE SERVICIU ȘI/SAU UTILIZAREA PLATFORMEI ONLINE HELPNHOME, CONFIRMAȚI ÎN MOD EXPRES CĂ AȚI CITIT, ÎNȚELES ȘI SUNTEȚI DE ACORD, FĂRĂ LIMITARE SAU CALIFICARE, SĂ RESPECTAȚI PREZENTUL,ȘI ACCEPTAȚI TOȚI TERMENII SĂI.

Utilizarea de către dumneavoastră a Platformei online Helpnhome constituie acceptarea și acordul pentru toți termenii și condițiile din sectiunea Termeni si Conditii.

Câteva repere ale acestor Termeni și condiții includ:

Trebuie să aveți cel puțin vârsta cerută din punct de vedere legal de 18 ani sa să încheiați contracte obligatorii, pentru a utiliza sau accesa Platforma online Helpnhome.

Acordul dumneavoastră că tehnologia pentru Platforma online Helpnhome este furnizată „asa cum este” și fără garanție.  

Acordul dumneavoastră că S.C. Helpnhome S.R.L. nu oferă nici o garanție și nu are nici o responsabilitate cu privire la acțiunea utilizatorilor pe Platforma online HELPNHOME sau indeplinirea serviciilor .

Confirmarea dumneavoastră și acordul că S.C. Helpnhome S.R.L. nu supraveghează,investigheaza, controleaza, sau monitoriza activitatea unui profesionist și serviciile  efectuate .

Confirmarea și acordul dumneavoastră că Beneficiarii(clientii) sunt singurii responsabili pentru a determina dacă Profesionistul pe care îl solicita este calificat si are statut autorizat să îndeplinească cererea facuta de acesta.

Confirmarea și acordul dumneavoastră că Profesionistii sunt contractați independenț de Beneficiari(client) și nu sunt angajații SC HELPNHOME SRL.Ei sunt contractori independenți sau furnizori de servicii prin intermediul aplicatiei Helpnhome.

Acordul dumneavoastră de a nu cere despăgubiri societatii SC HELPNHOME SRL  din cauza utilizării incorecte sau incapacitatea de a utiliza platforma online Helpnhome sau conținutul trimis din contul dvs.

Prin bifarea ca ati acceptat acordul si conditiile de utilizare va asumati toata raspunderea legala,el avand rol de contract intre Helpnhome si Beneficiar(client) cat si Profesionist.

 1. Platforma Helpnhome conectează Profesionistii și Beneficiarii(clientii):

Platforma online Helpnhome este o platformă de comunicare bazată pe conexiune prin internet care permite conexiuni între Beneficiari(clienti) și Profesionisti. „Beneficiarii”(clientii) sunt persoane fizice si /sau companii care doresc sa obtina servicii pe termen scurt („Serviciu”) de la Profesionisti si, prin urmare, sunt clienti ai Profesionistilor, iar „Profesionistii” sunt companii sau persoane fizice autorizate care doresc sa efectueze Servicii pentru clienti. Beneficiarii(clientii) și Profesionistii împreună sunt denumiți în continuare „Utilizatori”. Dacă sunteți de acord cu termenii unei sarcini cu un alt Beneficiar, dumneavoastră și alți utilizatori formați un Acord de servicii direct între voi doi, astfel este prezentat mai detaliat mai jos.

Profesionistii sunt  SOCIETATI sau PERSOANE FIZICE AUTORIZATE . Profesionistii NU SUNT ANGAJATII SC HELPNHOME SRL. S.C. HELPNHOME S.R.L. NU EFECTUEAZĂ SERVICII ȘI NU ANGAJEAZĂ PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE PENTRU A EFECTUA SERVICII.PLATFORMA ONLINE HELPNHOME FUNCTIONEAZA CA O PLATFORMA DE LICITATII OFERTE DE PRET CARE CONECTEAZA SOCIETATI SAU PERSOANE FIZICE CU FURNIZORI DE SERVICII(Profesionisti) CARE DORESC SA PRESTEZE DIVERSE SERVICII. UTILIZATORII RECUNOSC PRIN PREZENTA FAPTUL CA SC HELPNHOME SRL NU SUPERVIZEAZA, DOMENIUL DE APLICARE DIRECT,NU CONTROLEAZA SAU MONITORIZEAZA ACTIVITATEA UNUI PROFESIONIST SI DECLINA IN MOD EXPRES  ORICE RESPONSABILITATE SI RASPUNDERE PENTRU MUNCA EFECTUATA SI SERVICIILE IN ORICE MOD. INCLUSIV CU O GARANTIE SAU CONDITIONARE  A SERVICIILOR.NU OFERA GARANTIE SAU CONDITII DE CALITATE  IN CAZUL IN CARE UN PROFESIONIST NU RESPECTA LEGILE SI REGLEMETARILE  IN VIGOARE.

Orice referinta sau evaluare(scrisa sau simbolizata) pe platforma online Helpnhome este acordata de catre beneficiari si nu reprezinta o calificare,ele indica faptul ca alti beneficiari(clienti) au fost sau nu multumiti de serviciile Profesionistului.Ele nu reprezinta garantia ca Profesionistul este licentiat sau calificat pentru serviciul respectiv.Decat in cazul in care acesta prezinta documente doveditoare incarcate in sectiunea lui personala.Este obligatia beneficiarului(clientului) sa verifice inainte de a accesa un serviciu.Platforma Helpnhome permite conexiuni între utilizatori pentru îndeplinirea serviciilor. S.C. HELPNHOME S.R.L. nu este responsabila pentru performanța sau comunicarea Utilizatorilor, nici nu are control asupra calității, calendarul, legalitatea, nefurnizarea, sau orice alt aspecte ale serviciilor intre, Profesionisti sau Beneficiari(clienti).Nici de integritate, responsabilitate, competență, calificări, sau oricare dintre acțiunile sau omisiunile oricărui Utilizator, sau de orice evaluări sau referinte furnizate de beneficiari cu privire la profesionist. Platforma online Helpnhome nu ofera nici o garantie sau reprezentare cu privire la fiabilitatea sau acuratețea sarcinilor solicitate sau serviciile furnizate de Profesionisti, sau de comunicațiile între Utilizatori  identificate prin intermediul  Platformei online Helpnhome, fie în public sau privat, prin intermediul on-sau off-line interacțiuni, sau altfel orice fel.

 1. Verificări ale utilizatorului, Reprezentări ale utilizatorului și garanții:

 

Utilizatorii pot fi supuși unui proces de revizuire înainte de a se putea înregistra pentru și în timpul utilizării platformei online Helpnhome, care poate include, dar nu se limitează la: verificarea identității, verificarea dreptului la muncă și pe fond penal, folosind serviciile terților, după caz. Deși S.C. Helpnhome S.R.L. poate efectua verificări de fundal, S.C. Helpnhome S.R.L. nu poate confirma dacă fiecare utilizator este cine pretinde a fi, iar S.C. Helpnhome S.R.L. nu poate și nu își asumă nicio responsabilitate pentru acuratețea sau fiabilitatea informațiilor privind verificarea.

Atunci când interacționați cu alți Utilizatori, ar trebui să fiti  precauți și responsabili pentru a vă proteja siguranța, datele și proprietatea personală, la fel cum ați face atunci când interacționați cu alte persoane pe care nu le cunoașteți. S.C. Helpnhome S.R.L. nu va fi răspunzător pentru nicio declarație falsă sau înșelătoare făcută de Utilizatorii Platformei online Helpnhome. S.C. Helpnhome S.R.L. nu are dreptul legal sa investigheze sau sa solicite cazier judiciar niciunui utilizator.Prin urmare  declina orice responsabilitate cu privire la orice fapta penala comisa de Profesionisti sau Beneficiari(Clienti).

Reprezentări pentru utilizatori și garanții:

Toți utilizatorii reprezintă și garantează că: Aveți cel puțin vârsta legală ceruta de 18 ani și sunteți capabili să încheiați contracte obligatorii; Aveți dreptul, autoritatea și capacitatea de a accepta prezentul Acord și de a respecta termenii și condițiile prezentului Acord și că veți respecta acest lucru.

Ați citit, înțeles și sunteți de acord să fiți obligați de acest Acord si Conditii.

Veți respecta confidențialitatea (inclusiv si fără limitare, viața privată, familială și a casei), proprietatea și drepturile de protecție a datelor ale Utilizatorilor și nu veți înregistra (video,audio sau in altfel) nici un serviciu sau orice interacțiune de către sau cu un Utilizator și / sau S.C. Helpnhome S.R.L. în legătură cu Platforma Helpnhome fără acordul prealabil scris al S.C. Helpnhome S.R.L. și / sau al Utilizatorului relevant, după caz;

Veți îndeplini angajamentele pe care le luați față de alți Utilizatori, veți comunica clar și prompt prin  chat, ca veți fi prezenți și / sau disponibili în momentul în care sunteți de acord cu Profesionistul sau Beneficiarul, după caz, și utilizați doar modalitati de plată specificate sau aprobate de S.C. Helpnhome S.R.L. pentru a efectua sau primi plata pentru serviciile furnizate prin intermediul Platformei online Helpnhome;

Vei acționa profesional și responsabil în interacțiunile tale cu alți Utilizatori;

Veți folosi numele dvs. real sau numele companiei și o fotografie actualizată pe profilul dvs.;

Când utilizați sau accesați Platforma online Helpnhome, veți acționa în conformitate cu toate legile si reglementarile  in vigoare și cu bună credință;

Nu veți folosi Platforma online Helpnhome pentru achiziționarea de substanțe sau servicii controlate sau ilegale.

În cazul în care intrați în prezentul Acord în numele unei companii sau alte organizații, reprezentați și garantați că aveți autoritatea de a acționa în numele acelei entități și de a lega entitatea la prezentul Acord.

În afara cazului în care a fost dezvăluit complet și prompt în scris către SC Helpnhome SRL, nu aveți nicio motivație, statut sau interes pe care S.C. Helpnhome S.R.L. ar putea să-l dorească în mod rezonabil să îl cunoască în legătură cu platforma online Helpnhome, dacă utilizați sau nu sau intenționați să utilizați Platforma online Helpnhome pentru orice scop jurnalistic, academic, investigativ sau ilegal.

În plus,Profesionistii reprezintă și garantează că:

Atunci când utilizați Platforma online Helpnhome, operați ca parteneriat, societate cu răspundere limitată, corporație,persoana fizica autorizata sau altă entitate de afaceri;

Sunteți angajat în mod obișnuit într-o afacere înființată independent, de aceeași natură ca și serviciile prestate pentru clienți prin intermediul Platformei online Helpnhome și mențineți o clientelă independentă;

Aveți dreptul fără restricții de a lucra in Romania;

Dacă serviciul este executat într-o zona care solicită să dețineți o autorizatie sau o înregistrare, aveți autorizatia si licenta necesară pentru înregistrarea impozitului;

Sunteți responsabil pentru identificarea și obținerea oricăror autorizatii, permise sau înregistrări necesare înainte de a oferi servicii și de a întreprinde servicii.

Aveți orice asigurare(obligatorie sau neobligatorie) necesară pentru  vă oferi serviciile si a acoperii eventualele pagube materiale sau umane.

Îți vei respecta angajamentele față de Beneficiarii(clientii) de pe Platforma online Helpnhome, inclusiv prin a răspunde prompt la licitatii cand esti online si efectuarea serviciului (serviciilor), după cum a fost convenit cu Beneficiarul(clientul); și furnizarea catre Beneficiar(client) în timp util si veti oferi servicii de înaltă calitate;

Veți oferi servicii pentru care aveți abilitățile și expertiza necesare și veți furniza aceste servicii în siguranță și în conformitate cu toate legile in vigoare.

 1. Contract între Beneficiari(clienti) și PROFESIONISTI:

 

Recunoașteți și sunteți de acord că agreati un contract obligatoriu legal cu un alt Utilizator,el se formează atunci când dvs. și respectivul Utilizator sunteți de acord cu termenii unui serviciu. Termenii contractului de servicii include termenii menționați în această secțiune , termenii de angajare propuși și acceptati pe Platforma online Helpnhome și orice alte clauze contractuale acceptate atât de către Profesionist, cât și de Beneficiar(clientul lor), în măsura în care acești termeni nu intră în conflict cu termenii din prezentul acord, inclusiv prezenta secțiune  și nu extinde obligațiile S.C. HELPNHOME S.R.L. și nu restricționează drepturile S.C.HELPNHOME S.R.L. în temeiul prezentului acord. S.C. HELPNHOME S.R.L. nu este parte la niciun Acord de servicii și formarea unui Acord de serviciu nu va crea, în niciun caz, o angajare sau altă relație de serviciu între S.C.HELPNHOME S.R.L. și Profesionist și nici nu va crea o relație de angajare între Beneficiar(client) și Profesionist. Utilizatorii nu au autoritatea de a încheia contracte scrise sau orale – implicite sau exprese – în numele S.C. Helpnhome S.R.L. Rolul S.C. Helpnhome S.RL. , dincolo de a permite conexiunile între Beneficiar(client)  și Profesionist prin intermediul platformei sale , este de a incasa taxa pentru publicarea unei cereri si  colectarea acesteia pentru S.C. HELPNHOME S.R.L. conform tarifului cerut.S.C. HELPNHOME S.R.L. ,nu își asumă nicio răspundere sau responsabilitate pentru actele sau omisiunile Profesionistului, fie în interiorul, fie în afara Platformei online Helpnhome. Acolo unde este aprobat în prealabil de către Beneficiar(client), Profesionistul nu este obligat să efectueze personal sarcina. Societatile pot angaja asistenți, ajutoare, subcontractanți sau alt personal ( „Asistenți Profesionisti”). Din motive de siguranță, acești Asistenți Profesionisti vor fi verificați în cadrul platformei online Helpnhome. Nerespectarea acestei prevederi de către Profesionist va constitui o încălcare a acestui Acord și ar putea duce la eliminarea de pe platforma online Helpnhome.Profesionistul își asumă răspunderea deplină și unică pentru faptele și omisiunile acestor Asistenți Profesionisti și este pe deplin responsabil pentru plata legală a tuturor compensațiilor, beneficiilor și cheltuielilor Asistenților Profesionisti, dacă există, și pentru toate reținerile fiscale impuse și aplicabile cu privire la acest Asistent Profesionist. Clienții sunt responsabili să confirme cu Profesionistul lor că  Asistenții Profesionist sunt înregistrați pe platforma onine Helpnhome, iar clienții înțeleg că încheie acorduri de servicii separate cu Profesionistii și fiecare Asistent Profesionist. În timp ce utilizează platforma online Helpnhome,este la alegerea lor  dacă vor fi prezenți sau nu atunci când se realizează un servicu. Clienții care aleg să nu fie prezenți la efectuarea unui serviciu sunt de acord că, dacă altcineva decât ei, înregistrează un serviciu în numele lor sau este prezent atunci când este îndeplinită sarcina, ei numesc acea persoană ca agent („Agentul Beneficiarului”) și Profesionistul poate să urmeze indicatii de la Agentul Beneficiarului,ca si cum o asemenea indicație ar fi fost dată de către Beneficiar(client). Dacă sunteți Agentul unui Beneficiar(client) și accesați,respectiv,utilizați platforma online Helpnhome în numele unui Beneficiar(client), inseamna ca aveti obligatii ca si Beneficiarul(clientul) de a respecta toate prevederile din Termenii și Condiții. Beneficiarul(clientul) își asumă responsabilitatea deplină și unică pentru actele și omisiunile Agenților Beneficiarului. Beneficiarul(clientul) își va plăti integral serviciul (serviciile) prin intermediul platii online sau numerar, astfel cum este indicat pe Platforma Helpnhome, la tarifele convenite de părți în Acordul de servicii. Fiecare beneficiar  acceptă să respecte Acordul de serviciu și prezentul Acord în timpul angajării, îndeplinirii și finalizării unui serviciu.

 1. Facturare și plată:

Beneficiarii(clientii) contracteaza pentru servicii direct pe platforma online Helpnhome Profesionistii. S.C. Helpnhome S.R.L. nu va fi parte la niciun  contract pentru servicii.In cazul in care un Profesionist nu a castigat o licitatie banii se vor intoarce in portofelul virtual al acestuia si va putea oricand solicita in scris prin email la office@helpnhome.ro rambursarea lor catre platforma online Helpnhome . Plata serviciilor se va face  direct de la Beneficiar(client) către Profesionist  prin plata online sau numerar, și nu de S.C. Helpnhome S.R.L.  S.C. Helpnhome S.R.L.  nu este obligat să compenseze Profesionistul pentru neplata Beneficiarului(clientului) daca acesta nu plateste pentru serviciile prestate.Taxa de platformă trebuie plătita prin intermediul platformei online in momentul in care un Profesionist doreste sa liciteze o cerere primita din partea unui Beneficiar(client), pentru a putea accesa serviciile prestate de catre Profesionisti,astfel:

0>199-10 lei

200>299-15 lei

300>399-20 lei

400>499-25 lei

500>599-30 lei

600>699-35 lei

700>799-40 lei

800>899-45 lei

900>999-50 lei

1000>1499-60 lei

1500>1999-70 lei

2000>2999-80 lei

3000> 100 de lei

Publicarea unui anunt de angajari full time-10 lei

In cazul in care un Beneficiar(client) anuleaza o cerere,din motive nejustificate,in ziua in care a fost stabilita data executarii serviciului,acesta isi pierde dreptul de a cere rambursarea sumei platite pentru accesarea serviciului solicitat.In cazul in care Beneficiarul(clientul) a platit taxa de platforma pentru a accesa oferta unui Profesionist si cel din urma nu isi onoreaza oferta facuta,Beneficiarul(clientul) are dreptul de a accesa o alta oferta gratuit(cererea fiind repostata gratuit de catre administratori) sau poate beneficia de rambursarea taxei de platforma.

 Profesionistii sunt responsabili pentru facturarea cu exactitate a Beneficiarilor(clientilor) lor. Beneficiarii(clientii) vor fi responsabili de plata facturii (facturilor) pentru fiecare serviciu in parte, care va include pretul stabilit al serviciului furnizat de Profesionist, orice cheltuieli din buzunar convenite de părți în legătură cu serviciul vor fi decontate de catre Beneficiar(client) pe baza bonului de cumparaturi prezentat de Profesionist nu fac parte comisionanta de catre S.C. Helpnhome S.R.L. Platformele de plati online pot comisiona separat tranzactiile platilor online.Ele nu sunt asociate cu Platforma online Helpnhome.Pentru comenzile de transport,coletarie sau livrari la domiciliu pretul carburantului este stabilit in pretul convenit cu Profesionistul si va fi comisionat impreuna cu serviciul efectuat de catre Profesionist. Pentru a ajuta la prevenirea fraudei și a proteja informațiile utilizatorului de riscul accesului neautorizat, S.C. Helpnhome S.R.L. și platformele de plati online pot valida un cont înainte de activare și înainte de fiecare rezervare. 

 1. S.C. HELPNHOME S.R.L. SI Profesionistii:

Aceasta platforma online este o platforma de licitatii si functioneaza dupa sistemul licitarii la vedere a unui pret pentru prestarii de servicii.Beneficiarul(clientul) va avea vizibil in platforma sa maxim 5 conturi de Profesionisti unde departajarea se va face pe criteriile alese de catre Beneficiar(client) astfel: distanta,pret,evaluari sau timp de executie.Dupa selectie Beneficiarul(clientului) si Profesionistul vor stabili prin intermediul platformei online Helpnhome in sectiunea chat sau telefonic detaliile serviciului care va urma.

Platforma Helpnhome nu comisioneaza nici un serviciu prestat de catre Profesionist.Profesionistii vor fi răspunzători pentru orice taxe care trebuie plătite pentru serviciile prevăzute în acorduld dintre el si Beneficiar(client).

Societatile pot angaja asistenți, ajutoare, subcontractanți sau alt personal (colectiv „Asistenți Profesionisti”). Din motive de siguranță, acești Asistenți Profesionisti vor fi inscrisi în cadrul platformei online Helpnhome. Nerespectarea acestei prevederi de către Profesionist va constitui o încălcare a acestor Termeni de serviciu și ar putea duce la eliminarea de pe platforma online Helpnhome. Profesionistul își asumă răspunderea deplină și unică pentru faptele și omisiunile acestor Asistenți Profesionisti și este pe deplin responsabil pentru plata legală a tuturor compensațiilor, beneficiilor și cheltuielilor Asistenților Profesionisti, dacă există, și pentru toate reținerile fiscale impuse și aplicabile cu privire la acest Asistent Profesionist.Societatile vor fi raspunzatoare de plata taxelor si impozitelor pentru Asistentii Profesionisti.S.C. Helpnhome S.R.L. nu isi asuma nici o obligatie de angajare sau o alta forma de colaborare cu acestia.

Profesionistii ,persoanele fizice au obligatia si sa se informeze cu privirela  la legile si obligatiile legale inainte de a utiliza  platforma online Helpnhome.

Sa comunice cu Beneficiarul(clientul) in prealabil pentru achizitionarea de materiale sau bunuri  si sa prezinte bonul pentru decontare.Decontare se face de catre Beneficiar(client) si nu va fi comisionata de catre platforma online Helpnhome,nefiind considerata parte comisionanta.

Sa nu se angajeze in servicii care ii depasesc competenta atat legala cat si profesionala.Eventualele pagube sau accidente cauzate in urma acestora nu vor fi asumate de catre SC HELPNHOME SRL.Sa dispuna de asigurare de bunuri contra eventualelor daune materiale.

SC HELPNHOME SRL nu si asuma eventualele daune materiale sau fizice,aceastea cad in responsabilitatea Profesionistilior.

Sa onoreze toate cererile acceptate si licitate de el prin intermediul platformei online Helpnhome.Nerespectarea unui angajament atrage dupa sine suspendarea contului pe o perioada determinata,astfel: In cazul neprezentarii sau anularii a cel mult 3 servicii,contul va fi suspendat pe o perioada de 30 de zile de la data cumulului celor 3 servicii.Daca un profesionist cumuleaza in termen de 3 luni mai mult de 3 neprezentari sau anulari ale serviciilor,contul acestuia va fi suspendat definitiv.

S.C. HELPNHHOME S.R.L. nu controlează și nu conduce performanța serviciilor Profesionistilior, nici nu stabilește locurile de muncă sau orele de lucru. Profesionistii furnizează servicii sub numele propriu sau denumirea companiei și nu sub numele S.C. HELPNHOME S.R.L.

S.C. HELPNHOME S.R.L. nu oferă utilaje,instrumente,scule sau consumabilele pentru indeplinirea serviciilor. Profesionistii sunt liberi să întrețină o clientelă fără restricții din partea S.C. HELPNHOME S.R.L. , și sunt liberi să ofere serviciile lor în altă parte, inclusiv prin intermediul platformelor concurente. S.C. HELPNHOME S.R.L. nu stabilește orele sau termenii de lucru ai Profesionistilor. Profesionistii  sunt liberi să accepte sau să respingă Beneficiarii(clientii) sau contractele. Profesionistii nu sunt sancționați pentru respingerea Beneficiarilor(clientilor) sau contractelor, deși dacă un Profesionist acceptă un Beneficiar(client) sau un contract prin intermediul platformei online Helpnhome, ei trebuie să își îndeplinească obligațiile contractuale.Profesionistii și-au stabilit propriul tarif pentru serviciile prestate pe platforma online Helpnhome fără deducerea unor taxe sau impunerea lor de către S.C.HELPNHOME S.R.L.

Platforma online Helpnhome nu ofera angajare si nu este o agentie de plasare de munca in concluzie  S.C. HELPNHOME S.R.L. nu este angajatorul niciunui utilizator. Profesionistii recunosc și confirmă că sunt responsabili pentru licitatii și  îndeplinirea serviciilor și că, în funcție de modul în care exercită serviciul, există o șansă de profit sau pierdere individuală.

7.Modul de utilizare al sectiunii Informatii Publice :

Platforma onine Helpnhome  poate conține profiluri, sisteme de e-mail, bloguri, panouri de mesaje, recenzii, evaluări, postări de sarcini, zone de chat, grupuri de știri, forumuri, comunități și / sau alte facilități de mesaje sau comunicare („Zonele publice”) care permit Utilizatorilor să comunice cu alți Utilizatori. Puteți utiliza astfel de zone comunitare pentru a trimite și primi mesaje și materiale care sunt relevante și adecvate. Pentru siguranța și integritatea dvs. in cadrul platformei online HELPNHOME, nu ar trebui să impartasiti informațiile dvs. de contact personale cu alți utilizatori. Platforma online Helpnhome nu poate fi utilizată pentru niciunul dintre următoarele scopuri:

Să defaimeze, să abuzeze, să hărțuiasca, să-i trimita, să amenințe, să intimideze, să prezinte greșit, să inducă în eroare sau să încalce drepturile (cum ar fi, drepturi de confidențialitate,omului, confidențialitate, reputație și publicitate) ale altora, incluzand Utilizatorii sau angajatii S.C. HELPNHOME S.R.L.;

Să publice, să posteze, să încarce, să distribuie sau să difuzeze, materiale sau informații profane, defăimătoare, încălcatoare, obscene sau ilegale sau de limbaj;

Pentru a încărca fișiere care conțin software sau alt material care încalcă drepturile de proprietate intelectuală (sau drepturile de confidențialitate sau publicitate) ale oricărui Utilizator, terță parte sau S.C. HELPNHOME S.R.L.;

Pentru a încărca fișiere sau software care ar putea deteriora platforma online Helpnhome sau computerele utilizatorilor săi;

Să facă publicitate sau să ofere vânzare de bunuri sau servicii pentru orice scop comercial prin intermediul platformei online Helpnhome care nu sunt relevante pentru serviciile oferite;

Pentru a efectua sau transmite sondaje, concursuri, scheme piramidale;

Pentru a înlocui o altă persoană sau un Utilizator sau pentru a permite oricărei alte persoane sau entități să utilizeze profilul dvs. de utilizator pentru a posta sau vizualiza comentarii;

În timp ce utilizați platforma online Helpnhome, nu este posibil sa:

Utilizați platforma online Helpnhome pentru orice scop neautorizat sau ilegal.

Postați sau încărcați orice conținut pe care nu ați obținut drepturile și permisiunile necesare pentru a utiliza în consecință;

Postați acelasi  serviciu în mod repetat („Spamming”);

Descărcați orice fișier postat de un alt Utilizator pe care îl cunoașteți nu poate fi distribuit legal prin intermediul platformei Helpnhome;

Să restricționeze sau să împiedice orice alt Utilizator să utilizeze aplicatia online Helpnhome;

Adaptați, modificați, licențați sau traduceți platforma online Helpnhome pentru propria utilizare personală sau comercială;

 Încărcați un conținut pe platforma online Helpnhome care este ofensivă și / sau dăunătoare, incluzând, orice conținut care pledează, susține, promovează rasismul, bigotismul, ura sau vătămarea fizică de orice fel împotriva oricărui individ sau grup de persoane. ;

Încarcati conținut care oferă materiale sau acces la materiale care exploatează oamenii în mod abuziv, violent sau sexual;

Utilizați platforma online Helpnhome pentru a solicita orice altă afacere, site web sau serviciu sau în alt mod, sa contactați Utilizatorii pentru angajare, contractare sau orice scop care nu are legătură cu utilizarea platformei online Helpnhome, astfel cum este prevăzut aici;

Utilizați platforma online Helpnhome pentru a colecta nume de utilizator, adrese de e-mail sau alte informații personale ale Utilizatorilor prin mijloace electronice sau prin alte mijloace;

 Utilizați platforma online Helpnhome sau serviciile cu încălcarea prezentului Acord;

Utilizați platforma online Helpnhome într-o manieră care este falsă sau înșelătoare (direct sau prin omisiune sau neactualizarea informațiilor), sau în scopul accesării sau obținerii informațiilor secrete comerciale ale S.C. HELPNHOME S.R.L. în scopul dezvăluirii publice sau în alte scopuri;

Încercarea de a frauda sistemul de plăți sau taxa de serviciu sau taxa de platformă în orice fel, inclusiv efectuarea sau procesarea plăților în afara platformei online Helpnhome, oferind informații inexacte asupra facturilor sau facturare în alt mod fraudulos;

 Sa va inregistrați sub diferite nume de utilizator sau identități după ce contul dvs. a fost suspendat sau încheiat, sau sa va inregistrati sub mai multe nume de utilizator sau identități false sau sa va inregistrati utilizând un e-mail sau un număr de telefon fals sau de unică folosință;

Sa utilizați instrumente cu scopul de a vă masca adresa IP (cum ar fi rețeaua TOR).

 1. Actualizări și upgrade-uri ale aplicațiilor mobile:

Prin instalarea aplicației (aplicațiilor), va dați consimțământul la instalarea aplicației și a actualizărilor  lansate prin intermediul platformei online Helpnhome. Aplicația (inclusiv actualizările) pot determina dispozitivul dvs. să comunice automat cu serverele HELPNHOME pentru a livra funcționalitatea aplicației și pentru a înregistra valorile de utilizare, afectează preferințele sau datele legate de aplicație stocate pe dispozitivul dvs. și colecta informații personale, astfel cum sunt prevăzute în politica noastră de confidențialitate Puteți dezinstala aplicația (aplicațiile) în orice moment.

 1. Dezactivarea și suspendarea:

S.C. HELPNHOME S.R.L.  îți poate suspenda dreptul de a utiliza platforma online Helpnhome în așteptarea investigării unei eventuale încălcări de către dvs. a prezentului acord. S.C. HELPNHOME S.R.L. vă poate dezactiva contul sau vă poate limita utilizarea platformei online Helpnhome după ce determina că ati încălcat o prevedere a prezentului Acord . S.C. HELPNHOME S.R.L. vă va furniza o notificare scrisă a hotărârii sale. Dacă doriți să contestați această hotărâre, vă rugăm să ne contactați la adresa de e-mail  contact@helpnhome.ro în termen de 7 zile de la primirea unei astfel de notificări cu motivele pentru apel.

Dacă S.C. HELPNHOME S.R.L. va suspendă sau va dezactivează contul sau va limitează utilizarea platformei online Helpnhome  în conformitate cu această secțiune 9, vi se va interzice ulterior să vă înregistrați și să creați un cont nou sub numele dvs. sau numele companiei, un nume fals sau împrumutat sau numele oricărui terță parte, chiar dacă puteți acționa în numele terței.

Chiar și după ce dreptul tău de a folosi platforma online Helpnhome este suspendat, reziliat sau limitat, prezentul Acord va rămâne executoriu împotriva ta. S.C. HELPNHOME S.R.L.  își rezervă dreptul de a lua măsuri legale adecvate în conformitate cu acordul.

S.C. HELPNHOME S.R.L. își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe, temporar sau permanent, totalitatea sau orice porțiune a platformei online Helpnhome, la propria sa discreție. S.C. HELPNHOME S.R.L. vă va furniza o notificare despre orice astfel de modificare sau întrerupere, astfel cum este cerut de lege. În măsura permisă de lege, S.C. HELPNHOME S.R.L. nu va răspunde pentru nicio modificare sau întrerupere a întregii sau a oricărei părți a platformei online Helpnhome. S.C. HELPNHOME S.R.L. are dreptul să restricționeze pe oricine  dacă o astfel de persoană poate pune în pericol siguranța și integritatea platformei online Helpnhome.

Puteți rezilia acest Acord în orice moment, încetând orice utilizare a platformei online Helpnhome și dezactivând contul dvs.

 1. Cont, parolă, securitate și comunicații telefonice:

Trebuie să vă înregistrați pe platforma online Helpnhome și să creați un cont pentru a utiliza platforma online Helpnhome. Sunteți singurul utilizator autorizat al contului. Sunteți responsabil pentru păstrarea confidențialității oricărui log-in, parolă și număr de cont furnizat de dvs. sau oferit de S.C. HELPNHOME S.R.L.  pentru accesarea platformei online Helpnhome. Sunteți singurul și pe deplin responsabil pentru toate activitățile care apar sub parola sau contul dvs., chiar dacă nu sunt autorizate de dvs. S.C. HELPNHOME S.R.L. nu are control asupra utilizării contului oricărui Utilizator și declina în mod expres orice răspundere derivată din acesta. În cazul în care suspectați că orice parte neautorizată poate utiliza parola sau contul sau suspectați orice altă încălcare a securității, vă dați acordul să notificați imediat S.C. HELPNHOME S.R.L. adresa de e-mail office@helpnhome.ro.

Dvs. recunoașteți că apelurile telefonice către sau de la S.C HELPNHOME S.R.L., împreună cu agenții și afiliații săi, pot fi monitorizate și înregistrate în scopul controlului și instruirii si al calității.

Verificați dacă orice informație de contact furnizată catre S.C HELPNHOME S.R.L. sau agenților noștri și filialelor noastre și Utilizatorilor, inclusiv numele dvs., numele afacerii, adresa poștală, adresa de e-mail, numărul dvs. de telefon rezidențial sau de afaceri și / sau telefonul dvs. mobil numărul, este adevărata și exacta.

Confirmati că sunteți abonatul curent sau proprietarul oricărui număr de telefon pe care îl furnizați. Vi se interzice strict să furnizați un număr de telefon care nu vă aparține. Dacă descoperim că orice informații furnizate în legătură cu înregistrarea dvs. sunt false sau inexacte, vă putem suspenda sau dezactiva contul. În cazul în care oricare dintre informațiile dvs. de contact se schimbă, sunteți de acord să notificați imediat S.C. HELPNHOME S.R.L.

 1. Link-uri către site-uri terțe:

Platforma online Helpnhome poate conține legături (cum ar fi hyperlink-uri) către site-uri web terțe. Aceste legături nu constituie o aprobare de către S.C. HELPNHOME S.R.L. sau asocierea cu acele site-uri web, conținutul lor sau operatorii lor. Aceste link-uri (inclusiv fără limitare site-urile externe care sunt încadrate de platforma online Helpnhome, precum și orice reclame afișate în legătură cu aceasta) sunt furnizate ca un serviciu de informații, numai pentru referință și comoditate. S.C. HELPNHOME S.R.L. nu controlează niciun astfel de site-uri și nu este responsabil pentru disponibilitatea, exactitatea, conținutul, publicitatea, produsele sau serviciile lor. Este responsabilitatea dvs. să evaluați conținutul și utilitatea informațiilor obținute de pe alte site-uri web. Dumneavoastră recunoașteți și sunteți de acord că S.C. HELPNHOME S.R.L. nu este implicat în crearea sau dezvoltarea de site-uri web terțe și nu își asumă nicio responsabilitate pentru site-urile terțe părți și nu poate fi răspunzător pentru revendicări care apar din site-urile terțelor sau care se referă la acestea. În plus, recunoașteți și sunteți de acord că S.C. HELPNHOME S.R.L. nu are nicio obligație de a monitoriza, revizui sau elimina legăturile către site-urile terțe, dar își rezervă dreptul de a limita sau elimina linkurile către site-urile terțe părți de pe platforma online Helpnhome, la propria sa discreție.

Utilizarea oricărui site web controlat, deținut sau operat de o terță parte este reglementată de termenii și condițiile de utilizare și politicile de confidențialitate pentru respectivele site-uri web. Accesați astfel de site-uri terțe pe propriul dvs. risc. S.C. HELPNHOME S.R.L. declina în mod expres orice răspundere apărută în legătură cu utilizarea și / sau vizualizarea site-urilor web sau a altor materiale asociate cu link-uri care pot apărea pe platforma online Helpnhome. Prin prezenta, sunteți de acord ca S.C. HELPNHOME S.R.L. nu isi asuma nici o raspundere  care poate rezulta din utilizarea linkurilor care pot apărea pe platforma online Helpnhome.

 1. Drepturi de proprietate intelectuală:

Toate textele, graficele, conținutul editorial, datele, formatarea, graficele, desenele, HTML, aspectul, fotografiile, muzica, sunetele, imaginile, software-ul, videoclipurile, tipografiile și alt conținut, inclusiv proiectele S.C. HELPNHOME S.R.L., mărci comerciale și logo-uri pe care utilizatorii îl văd sau îl citesc prin intermediul platformei  online Helpnhome este deținut de S.C. HELPNHOME S.R.L., cu excepția conținutului generat de utilizatori, pe care utilizatorii îi acordă S.C. HELPNHOME S.R.L. cu licenta de a folosi așa cum este prevăzut mai sus. Materialul in proprietate este protejat sub toate formele, media și tehnologii acum cunoscute sau dezvoltate în continuare. S.C. HELPNHOME S.R.L. deține toate materialele in proprietate, precum și coordonarea, selecția, aranjarea și îmbunătățirea acestor materiale proprietare. Materialul proprietar este protejat de legile interne și internaționale care reglementează drepturile de autor, brevetele și alte drepturi de proprietate. Utilizatorii nu pot copia, descărca, utiliza, reproiecta, reconfigura sau
retransmite orice lucru de pe platforma online Helpnhome fără acordul scris anterior al S.C. HELPNHOME S.R.L. și, dacă este cazul, consimțământul titularului drepturilor asupra conținutului generat de utilizator. Orice utilizare a unui astfel de material alfat in proprietatea S.C. HELPNHOME S.R.L. , în afara celor permise în prezenta, este expres interzisă. Nu puteți copia sau utiliza oricare dintre aceste mărci, logo-uri sau denumiri comerciale fără acordul scris prealabil al proprietarului.

 1. Informații confidențiale:

Dvs. recunoașteți că informațiile confidențiale (așa cum sunt definite mai jos) sunt un element valoros, special și unic al S.C. HELPNHOME S.R.L. și sunteți de acord ca pe durata contului dvs. pe platforma online Helpnhome plus 10 ani după aceea ca nu veti  să dezvălui, să transfera sau să folosi (sau să căutați, să dezvăluiti, să transferati sau să utilizati) orice informație confidențială în orice alt scop decât folosirea platformei online Helpnhome  în conformitate cu acordul acesta.

Dacă este relevant, puteți dezvălui informațiile confidențiale angajaților și agenților dvs. autorizați, cu condiția ca acestea să fie, de asemenea, obligate să păstreze confidențialitatea informațiilor. Veti depune toate eforturile pentru a proteja informațiile confidențiale împotriva divulgării, transferului sau utilizării neautorizate. Veți notifica prompt S.C. HELPNHOME S.R.L. în scris despre orice circumstanțe care pot constitui divulgarea, transferul sau utilizarea informațiilor confidențiale neautorizate. Veți returna toate originalele și orice copie a oricărui material care conține informații confidențiale către S.C. HELPNHOME S.R.L. imediat după dezactivarea contului dvs. de utilizator sau încetarea prezentului acord, din orice motiv.
Termenul „Informații confidențiale” înseamnă oricare dintre toate secretele comerciale ale S.C. HELPNHOME S.R.L. , informațiile confidențiale și de proprietate, precum și toate celelalte informații și date ale S.C. HELPNHOME S.R.L. care nu sunt în general cunoscute publicului sau altor terți care ar putea obține valorificare economică sau în alt mod, din utilizarea sau dezvăluirea sa. Informațiile confidențiale sunt considerate toate datele tehnice, know-how, cercetare, planuri de produse, produse, servicii, clienți, piețe, software, dezvoltări, invenții, procese, formule, tehnologie, proiecte, desene, inginerie, informații despre configurarea hardware, marketing , finanțe, materiale strategice și alte materiale de proprietate și informații confidențiale referitoare la activitatea, operațiunile sau proprietățile S.C. HELPNHOME S.R.L. , inclusiv informații despre personalul, utilizatorii sau partenerii S.C. HELPNHOME S.R.L. sau alte informații de afaceri dezvăluite sau obținute direct sau indirect în scris, oral sau prin desene sau observare.

 1. Raspundere limitata:

Dvs. folositi Platforma online HELPNHOME pe propria raspundere.

Dvs. recunoașteți și sunteți de acord că S.C. HELPNHOME S.R.L. este dispus să furnizeze servicii pe platforma online Helpnhome numai dacă sunteți de acord cu anumite limitări ale răspunderii noastre față de dvs. și terți. Prin urmare, sunteți de acord ca nu S.C. HELPNHOME S.R.L. ,asociati sau partenerii lor, nu sunt răspunzători pentru reclamații, cereri, daune, cheltuieli, pierderi, obligații guvernamentale, procese și / sau controverse de orice fel și natură, cunoscute și necunoscute, suspectate și nerespectat, dezvăluit și dezvăluit, direct, indirect, incidental, actual, consecvent, economic, special sau exemplar, inclusiv taxe și costuri ale avocaților  care au apărut sau pot apărea, legate de utilizarea dvs. sau a oricărei alte părți sau incapacitatea de a utiliza platforma online Helpnhome, inclusiv fără limitare orice răspundere care rezultă în legătură cu conduita, actul sau omiterea oricărui Utilizator ( de urmărire, hărțuire sexuală sau de altfel, acte de violență fizică și distrugerea proprietății personale ), orice dispută cu orice Utilizator, orice instrucțiune, sfat, act sau serviciu furnizat de S.C. HELPNHOME S.R.L. sau Asociatii acestora și orice distrugere a Conținutului generat de utilizator.Platforma online Helpnhome nu dispune de asigurare de bunuri materiale,asigurari de viata sau medicale,ea este obligativitatea Profesionistilor.Platforma online Helpnhome nu este responsabila pentru neplata unui serviciu efectuat de catre Profesionist si nu-l va despagubi pe acesta in cazul neplatii daca aceasta face parte dintr-o disputa profesionala.

 1. Nu suntem  agenție; Nu oferim angajare:

Nici o relație de agenție, parteneriat, asociere în comun, angajator-angajat sau francizat-francizat nu este creată prin prezentul acord.

 1. Licențiere:

Profesionistii singuri sunt responsabili pentru identificarea și obținerea oricăror autorizatii, permise sau înregistrări necesare înainte de a oferi servicii și de a întreprinde servicii. Într-adevăr, anumite tipuri de servicii  pot fi interzise în totalitate și este responsabilitatea Profesionistilor sa evite astfel de  servicii interzise de lege. Sancțiunile pot include amenzi sau sub  alte forme din partea organelor abilitate. Dacă aveți întrebări despre modul în care legile se aplică  serviciilor dvs. de pe platforma online Helpnhome, ar trebui să căutați mai întâi îndrumări legale adecvate.
Deoarece S.C. HELPNHOME S.R.L.  nu supraveghează, nu aplică, nu direcționează, nu controlează sau monitorizează activitatea sau performanța unui serviciu , Beneficiarii(clientii) trebuie să stabilească singuri dacă un Profesionist este calificat pentru a efectua respectiva sarcina. Beneficiarii(clientii) sunt obligati sa consulte legile sau reglementarile in vigoare  pentru a stabili dacă anumite servicii  trebuie efectuate de un Profesionist autorizat sau înregistrat în alt mod. Beneficiarii(clientii) sunt obligati, de asemenea, să discute cu Profesionistul orice riscuri specifice, obstacole sau impedimente în locația serviciului (atât vizibile cât și ascunse) care ar putea afecta performanța serviciului.

 1. Modificări ale prezentului acord și ale platformei HELPNHOME:

S.C. HELPNHOME S.R.L. își rezervă dreptul, la propria sa discreție absolută, de a schimba, modifica, adăuga, suplimenta, suspenda, întrerupe sau șterge oricare dintre termenii și condițiile prezentului Acord (inclusiv Termenii de furnizare a serviciului, Politica de confidențialitate) și să analizeze, să îmbunătățească, să modifice sau să întrerupă, temporar sau permanent, platforma online Helpnhome sau orice conținut sau informație prin intermediul platformei online Helpnhome în orice moment, efectiv cu sau fără notificare prealabilă și fără nicio răspundere față de Utilizatori. S.C. HELPNHOME S.R.L. se va strădui să vă notifice cu privire la modificările materiale ale prezentului acord prin e-mail, dar nu va fi răspunzător pentru nerespectarea acestui lucru. Dacă viitoarele modificări ale prezentului Acord sunt inacceptabile pentru dumneavoastră sau vă determină să nu mai respectați prezentul Acord, trebuie să dezactivați contul dvs. și să încetați imediat utilizarea platformei online Helpnhome. Utilizarea dvs. continuă a platformei online Helpnhome în urma oricărei revizuiri a prezentului acord constituie acceptarea dvs. completă și irevocabilă a oricărei și a tuturor acestor modificări, cu excepția cazurilor în care sunt interzise de orice legi sau reglementări. S.C. HELPNHOME S.R.L. poate impune, de asemenea, limite pentru anumite caracteristici sau vă poate restricționa accesul la o parte sau la toată platforma online Helpnhome fără notificare sau răspundere.

 1. Fără drepturi ale terților:

Dispozițiile prezentului acord sunt destinate exclusiv beneficiilor părților și ale succesorilor lor și ale misiunilor permise și nu vor fi interpretate ca conferind niciun drept vreunui terț sau de a da oricărei persoane sau entități, în afară de Utilizator, orice interes, remediere, revendicare, răspundere, rambursare, cerere de acțiune sau orice altă cerere de acțiune în legătură cu sau în legătură cu orice acord sau dispoziție cuprinsă în prezentul document sau în acest sens. Niciunul dintre termenii prezentului acord nu poate fi executat de către orice persoană care nu este parte la prezentul acord, cu condiția ca agentul unui client să acționeze în numele și în numele clientului său.

 1. Consimțământul la semnăturile electronice:

Utilizând platforma online Helpnhome, sunteți de acord să tranzacționați electronic prin intermediul platformei online Helpnhome. Sunteți de acord că semnătura dvs. electronică este echivalentul legal al semnăturii dvs. manuale. De asemenea, sunteți de acord că utilizarea dvs. a unei  tastaturi, mouse sau alt dispozitiv pentru a selecta un articol, buton, pictogramă sau un act / acțiune similară, constituie semnătura dvs. ca și cum de fapt ar fi fost semnată în scris. De asemenea, sunteți de acord că nu este necesară nicio autoritate de certificare sau altă verificare terță parte pentru a vă valida semnătura electronică, iar lipsa unei astfel de certificări sau verificări ale unei terțe părți nu va afecta în niciun fel aplicabilitatea semnăturii dvs. electronice.

Comunicări telefonice și acord de contactat

 Consimțământul dvs. pentru a primi apeluri / texte automatizate.

Recunoașteți că, furnizând voluntar numărul dvs. de telefon, sunteți de acord în mod expres să primiți apeluri sau mesaje text (care pot include mesaje vocale preînregistrate și / sau apeluri automate) de la platforma online Helpnhome și afiliați sau de la contractanți independenți (inclusiv Profesionisti) la promoții, cont, înregistrare, orientare, sarcini viitoare sau programate, modificări ale produsului, modificări și actualizări, întreruperi de servicii, amintiri despre sarcini incomplete sau viitoare, urmăriri la orice apăsare notificările livrate prin aplicația noastră mobilă, orice tranzacție cu S.C. HELPNHOME S.R.L. și / sau relația dvs. cu S.C. HELPNHOME S.R.L. Recunoașteți că apelurile automate sau mesajele text pot fi efectuate pe numărul dvs. de telefon. Sunteți de acord că S.C. HELPNHOME S.R.L. poate obține, și sunteți de acord în mod expres să fiți contactat la orice adresă de e-mail, adrese poștale sau numere de telefon furnizate de dvs. în orice moment sau obținute prin alte mijloace legale, cum ar fi , captarea ID-ului apelantului sau alte mijloace. Sunteți de acord să primiți apeluri și mesaje text automatizate de la S.C. HELPNHOME S.R.L. și Afiliați sau de la contractanți independenți (inclusiv Profesionisti), chiar dacă vă anulați contul sau încetați relația cu S.C HELPNHOME S.R.L. , cu excepția cazului în care renunțați la el. Înțelegeți că nu trebuie să fiți de acord să primiți apeluri / texte promoționale automatizate ca o condiție pentru achiziționarea de bunuri sau servicii. Pentru a renunța, o puteti face prin e-mai la office@helpnhome.ro.

 Taxe de comunicare. Nu există nicio taxă pentru a primi apeluri telefonice automate sau mesaje text de platforma online Helpnhome, agenții noștri, afiliații și contractanții independenți (inclusiv Profesionisti). Cu toate acestea, puteți suporta o taxă pentru aceste apeluri sau mesaje text de la operatorul dvs. de telefon, verificare cade in responsabilitatea dvs. exclusivă. Verificați-vă planul de telefon și contactați operatorul pentru detalii. Reprezentați și garantați că sunteți autorizat să suportați astfel de taxe și recunoașteți că S.C. HELPNHOME S.R.L. și afiliați și contractori independenți (inclusiv Profesionistii) nu sunt responsabili pentru astfel de taxe.

Utilizarea neautorizată a dispozitivului dvs. telefonic.

Trebuie să notificați imediat S.C. HELPNHOME S.R.L. orice încălcare de securitate sau utilizare neautorizată a dispozitivului dvs. de telefon. S.C. HELPNHOME S.R.L. , afiliații și contractanții independenți (inclusiv Profesionistii) nu vor fi responsabili pentru pierderile cauzate de vreo utilizare neautorizată a dispozitivului dvs. de telefon, sunteti responsabil pentru pierderile cauzate unei astfel de utilizări neautorizate.

Indemnizația dvs. către S.C. HELPNHOME S.R.L. :

 Sunteți de acord să despăgubiți S.C. HELPNHOME S.R.L. și afiliații și contractanții independenți (inclusiv Profesionistii) pentru orice reclamație privind confidențialitatea, infracțiuni sau alte reclamații, inclusiv revendicări în temeiul Legii privind protecția consumatorilor, referitoare la furnizarea dvs. voluntară a unui număr de telefon care este care nu este deținut de dvs. și / sau eșecul dvs. de a notifica S.C. HELPNHOME S.R.L.  despre orice modificare a informațiilor dvs. de contact, inclusiv numărul de telefon. Sunteți de acord să despăgubiți,S.C. HELPNHOME S.R.L. și afiliații de la și împotriva oricărei astfel de pretenții, pierderi, răspundere, costuri și cheltuieli (inclusiv onorariul rezonabil al avocațului). S.C. HELPNHOME S.R.L. va avea dreptul exclusiv de a alege un avocat, pe cheltuiala dvs., pentru a apăra orice astfel de creanțe.

 General

Sunteți responsabil pentru obținerea și întreținerea tuturor dispozitivelor telefonice și a altor echipamente și software, precum și a tuturor furnizorilor de servicii internet, servicii mobile și alte servicii necesare pentru a primi apeluri și mesaje text. Mesageria text poate fi disponibilă numai cu operatori selectați, cu telefoane compatibile.

Retinerea impozitelor sau a indemnizatiilor:

S.C. HELPNHOME S.R.L. nu angajeaza Profesionisti. S.C. HELPNHOME S.R.L. nu este responsabil și nu va fi răspunzător pentru compensația Profesionistilor sau pentru orice plată cum ar fi  reținere a impozitelor , asigurările pentru șomaj , asigurări sociale, asigurări de invaliditate sau orice alte asigurari si taxe în legătură cu utilizarea de către Utilizator a platformei online HELPNHOME. Fiecare Utilizator își asumă toată responsabilitatea pentru achizitionarea si plata lor.

Verificări judiciare:

Veti anunta prompt S.C. HELPNHOME S.R.L. în scris dacă aveți orice condamnări penale potențial relevante (cu excepția unor amenzi de parcări sau amenzi de viteză), care apar în timpul utilizării platformei online Helpnhome.

20.Litigii:

In cazul unui litigiu instanta competenta este cea in a carei circumscriptie se afla sediul SC HELPNHOME SRL

21.Acceptarea termenilor si conditiilor:

Am citit si am inteles Termenii si Conditiile precum si Politica de confidentialitate din acest Acord si voi utiliza platforma online HELPNHOME in mod constient si raspunzator.